Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 036 3360 195
icon_phone 028 3837 8789
icon_address 195 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
icon_email info@iceducation.com
  Công ty TNHH MTV TV QL PT GD và Nguồn Nhân Lực Công Dân Quốc Tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Lịch năm học 2021-2022

Lịch năm học 2021-2022

11:12 | 08/09/2021
Thực đơn

Thực đơn

11:12 | 18/11/2014

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới