Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Hoàng Bảo - Lớp Sài Gòn 2016-2017

Hoàng Bảo - Lớp Sài Gòn 2016-2017

10:11 | 29/07/2017
Hoàng Bảo - Lớp Sài Gòn 2016-2017
Ngọc Hiếu - Lớp Hà Nội 2016-2017

Ngọc Hiếu - Lớp Hà Nội 2016-2017

15:38 | 03/06/2017
Ngọc Hiếu - Lớp Hà Nội 2016-2017
Khôi Nguyên - Lớp Tokyo 2016-2017

Khôi Nguyên - Lớp Tokyo 2016-2017

09:31 | 26/04/2017
Khôi Nguyên - Lớp Tokyo 2016-2017
Tú Linh - Lớp Singapore 2016-2017

Tú Linh - Lớp Singapore 2016-2017

09:11 | 26/04/2017
Tú Linh - Lớp Singapore 2016-2017
Hoàng Tân - Lớp Singapore 2016-2017

Hoàng Tân - Lớp Singapore 2016-2017

20:52 | 03/04/2017
Hoàng Tân - Lớp Singapore 2016-2017

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới