Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 036 3360 195
icon_phone 028 3837 8789
icon_address 195 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
icon_email info@iceducation.com
  Công ty TNHH MTV TV QL PT GD và Nguồn Nhân Lực Công Dân Quốc Tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Chương trình học
6 – 12 tháng
( Lớp Sài Gòn )
13 – 24 tháng
( Lớp Hà Nội )
25 – 36 tháng
( Lớp Singapore )
3 – 4 tuổi
( Lớp Tokyo )
4 – 5 tuổi
( Lớp Paris )
5 – 6 tuổi
( Lớp New York )


Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới