Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Chương trình học
13 – 24 tháng
( Lớp Singapore )
25 – 36 tháng
( Lớp Singapore )
3 – 4 tuổi
( Lớp Tokyo )


Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới