Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ct_1

Ngôn ngữ và chữ viết

 • Mục tiêu 1: Lắng nghe và hiểu nội dung.
 • Mục tiêu 2: Nói chuyện để truyền đạt và giao tiếp với mọi người.
 • Mục tiêu 3: Đọc và hiểu nội dung.
 • Mục tiêu 4: Sử dụng cách vẽ, làm dấu, các ký hiệu và viết để truyền đạt ý tưởng và nội dung.

hr_content

ct_2

Phát triển kỹ năng vận động tổng quát

 • Mục tiêu 1: Tham gia tích cực các hoạt động thể chất
 • Mục tiêu 2: Kiểm soát, phối hợp và cân bằng vận động
 • Mục tiêu 3: Kiểm soát và biết cách phối hợp trong các nhiệm vụ được giao.
 • Mục tiêu 4: Phát triển các thói quen chăm sóc sức khỏe và nhận thức về sự an toàn ở nhà, ở trường và nơi công cộng.

hr_content

ct_3

Toán học

 • Mục tiêu 1: Nhận biết và sử dụng các khối hình
 • Mục tiêu 2: Sử dụng các con số trong một số hoạt động hàng ngày
 • Mục tiêu 3: Nhận biết và sử dụng những hình khối cơ bản và các khái niệm về không gian thực tiễn trong cuộc sống.

hr_content

ct_4

Tình cảm cá nhân và xã hội

 • Mục tiêu 1: Xây dựng nhận thức về bản thân
 • Mục tiêu 2: Kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình
 • Mục tiêu 3: Tôn trọng sự khác biệt
 • Mục tiêu 4: Giao tiếp, tương tác và xây dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh.
 • Mục tiêu 5: Biết chịu trách nhiệm cho những hành động của bản thân. 

hr_content

ct_5

Thẩm mỹ và sáng tạo

 • Mục tiêu 1:  Thưởng thức nghệ thuật và âm nhạc thông qua các hoạt động thể chất.
 • Mục tiêu 2: Thể hiện ý tưởng và cảm xúc bản thân thông qua nghệ thuật và âm nhạc
 • Mục tiêu 3: Sáng tạo nghệ thuật và âm nhạc dựa trên sự trải nghiệm và tưởng tượng.
 • Mục tiêu 4: Chia sẻ ý tưởng và cảm xúc về nghệ thuật và âm nhạc.

hr_content

ct_6

Kiến thức và hiểu biết về thế giới

 • Mục tiêu 1: Tìm hiểu về thế giới xung quanh bằng cách sử dụng các kỹ năng quan sát, suy nghĩ, đặt vấn đề và lên kế hoạch và xây dựng kế hoạch để giải quyết các tình huống có vấn đề.
 • Mục tiêu 2: Tìm hiểu về các sự vật hiện tượng xung quanh thông qua những câu hỏi, khảo sát (gia đình, trường học, xã hội, nước Việt Nam, thế giới)
 • Mục tiêu 3: Hình thành một cái nhìn tích cực về thế giới xung quanh.  

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới