Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ICK Fun time with jelly 5 resize
ICK Fun time with jelly 4 resize
ICK Fun time with jelly 3 resize
ICK Fun time with jelly 2 resize
ICK Fun time with jelly 1 resize
ICK Fun time with jelly 10 resize
ICK Fun time with jelly 9 resize
ICK Fun time with jelly 8 resize
ICK Fun time with jelly 7 resize
ICK Fun time with jelly 6 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới