Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Tham quan Trường Tiểu học
ICK Be tham quan truong tieu hoc  4 resize
ICK Be tham quan truong tieu hoc  3 resize
ICK Be tham quan truong tieu hoc  2 resize
ICK Be tham quan truong tieu hoc  1 resize
ICK Be tham quan truong tieu hoc  10 resize
ICK Be tham quan truong tieu hoc  9 resize
ICK Be tham quan truong tieu hoc  8 resize
ICK Be tham quan truong tieu hoc  7 resize
ICK Be tham quan truong tieu hoc  6 resize
ICK Be tham quan truong tieu hoc  5 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới