Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 036 3360 195
icon_phone 028 3837 8789
icon_address 195 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
icon_email info@iceducation.com
  Công ty TNHH MTV TV QL PT GD và Nguồn Nhân Lực Công Dân Quốc Tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Tham quan nhà máy Yakult
ICK Be di nha may Yakult   3 resize
ICK Be di nha may Yakult   2 resize
ICK Be di nha may Yakult   1 resize
ICK Be di nha may Yakult   10 resize
ICK Be di nha may Yakult   9 resize
ICK Be di nha may Yakult   8 resize
ICK Be di nha may Yakult   7 resize
ICK Be di nha may Yakult   6 resize
ICK Be di nha may Yakult   5 resize
ICK Be di nha may Yakult   4 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới