Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Tham quan nhà máy Yakult
ICK Be di nha may Yakult   3 resize
ICK Be di nha may Yakult   2 resize
ICK Be di nha may Yakult   1 resize
ICK Be di nha may Yakult   10 resize
ICK Be di nha may Yakult   9 resize
ICK Be di nha may Yakult   8 resize
ICK Be di nha may Yakult   7 resize
ICK Be di nha may Yakult   6 resize
ICK Be di nha may Yakult   5 resize
ICK Be di nha may Yakult   4 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới