Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ICK Pyjama party lan 2 49 resize
ICK Pyjama party lan 2 47 resize
ICK Pyjama party lan 2 37 resize
ICK Pyjama party lan 2 32 resize
ICK Pyjama party lan 2 25 resize
ICK Pyjama party lan 2 14 resize
ICK Pyjama party lan 2 10 resize
ICK Pyjama party lan 2 7 resize
ICK Pyjama party lan 2 5 resize
Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới