Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Lớp Tokyo ICK 10
Lớp Tokyo ICK 9
ICK Lop Tokyo 19
ICK Lop Tokyo 9
ICK Lop Tokyo 7
ICK Lop Tokyo 6
ICK Hoat dong hoc lop Tokyo 19
ICK Hoat dong hoc lop Tokyo 9
ICK Hoat dong hoc lop Tokyo 7
ICK Hoat dong hoc lop Tokyo 5

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới