Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ICK Lop Singapore 19
ICK Lop Singapore 16
ICK Lop Singapore 14
ICK Lop Singapore 13
ICK Lop Singapore 2
ICK Lop Singapore 1
ICK Lop Singapore Lam mo hinh bien 4
ICK Lop Singapore Lam mo hinh bien 3
ICK Lop Singapore Lam mo hinh bien 2
ICK Lop Singapore Lam mo hinh bien 1

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới