Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ICK Hoat dong lop sai gon 9 resize
ICK Hoat dong lop sai gon 8 resize
ICK Hoat dong lop sai gon 7 resize
ICK Hoat dong lop sai gon 6 resize
ICK Hoat dong lop sai gon 5 resize
ICK Hoat dong lop sai gon 4 resize
ICK Hoat dong lop sai gon 3 resize
ICK Hoat dong lop sai gon 2 resize
ICK Hoat dong lop sai gon 1 resize
ICK Hoat dong lop sai gon 14 resize
ICK Hoat dong lop sai gon 13 resize
ICK Hoat dong lop sai gon 12 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới