Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Lớp Paris ICK 10
Lớp Paris ICK 9
Lớp Paris ICK 8
ICK Lop Paris Chim va noi 9
ICK Lop Paris Chim va noi 8
ICK Lop Paris Chim va noi 7
ICK Lop Paris Chim va noi 5
ICK Lop Paris Chim va noi 4
ICK Lop Paris  7
ICK Lop Paris 1

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới