Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ICK Lop NewYork 5 giac quan 14
ICK Lop NewYork 5 giac quan 13
ICK Lop NewYork 5 giac quan 12
ICK Lop New York 5
ICK Lop New York 3
ICK Lop  New York 2
ICK Lop NewYork lam dong ho 11
ICK Lop NewYork lam dong ho 7
ICK Lop NewYork lam dong ho 5
ICK Lop NewYork lam dong ho 1

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới