Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Lễ Tổng Kết năm học 2018 - 2019
ICK Year end ceremomy 2018 2019  10 resize
ICK Year end ceremomy 2018 2019  9 resize
ICK Year end ceremomy 2018 2019  8 resize
ICK Year end ceremomy 2018 2019  7 resize
ICK Year end ceremomy 2018 2019  6 resize
ICK Year end ceremomy 2018 2019  5 resize
ICK Year end ceremomy 2018 2019  4 resize
ICK Year end ceremomy 2018 2019  3 resize
ICK Year end ceremomy 2018 2019  2 resize
ICK Year end ceremomy 2018 2019  1 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới