Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ICK le tong ket he 2020 50 resize
ICK le tong ket he 2020 49 resize
ICK le tong ket he 2020 43 resize
ICK le tong ket he 2020 40 resize
ICK le tong ket he 2020 24 resize
ICK le tong ket he 2020 22 resize
ICK le tong ket he 2020 12 resize
ICK le tong ket he 2020 9 resize
ICK le tong ket he 2020 7 resize
ICK le tong ket he 2020 2 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới