Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Lễ hội văn hóa thế giới 2020
ICK Le hoi van hoa the gioi 2020 42 resize
ICK Le hoi van hoa the gioi 2020 39 resize
ICK Le hoi van hoa the gioi 2020 35 resize
ICK Le hoi van hoa the gioi 2020 34 resize
ICK Le hoi van hoa the gioi 2020 26 resize
ICK Le hoi van hoa the gioi 2020 12 resize
ICK Le hoi van hoa the gioi 2020 7 resize
ICK Le hoi van hoa the gioi 2020 6 resize
ICK Le hoi van hoa the gioi 2020 4 resize
ICK Le hoi van hoa the gioi 2020 3 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới