Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ICK Lam banh waffle 38 resize
ICK Lam banh waffle 33 resize
ICK Lam banh waffle 18 resize
ICK Lam banh waffle 16 resize
ICK Lam banh waffle 7 resize
ICK Lam banh waffle 2 resize
ICK Lam banh waffle 50 resize
ICK Lam banh waffle 22 resize
ICK Lam banh waffle 56 resize
ICK Lam banh waffle 53 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới