Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Happy Teacher Day 20-11
ick happy teacher day 2020 10
ick happy teacher day 2020 9
ick happy teacher day 2020 8
ick happy teacher day 2020 7
ick happy teacher day 2020 6
ick happy teacher day 2020 5
ick happy teacher day 2020 4
ick happy teacher day 2020 3
ick happy teacher day 2020 2
ick happy teacher day 2020 1

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới