Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Giỗ tổ Hùng Vương
ICK Gio to hung vuong 10 resize
ICK Gio to hung vuong 9 resize
ICK Gio to hung vuong 8 resize
ICK Gio to hung vuong 7 resize
ICK Gio to hung vuong 5 resize
ICK Gio to hung vuong 4 resize
ICK Gio to hung vuong 3 resize
ICK Gio to hung vuong 2 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới