Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Giải cứu vương quốc Âm nhạc Neokid
ICK Neo kid 2018 2
ICK Neo kid 2018 1
ICK Neo kid 2018 8
ICK Neo kid 2018 7
ICK Neo kid 2018 6
ICK Neo kid 2018 5
ICK Neo kid 2018 4
ICK Neo kid 2018 3

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới