Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Đêm hội Giáng Sinh 2020
ick dem hoi giang sinh 11
ick dem hoi giang sinh 10
ick dem hoi giang sinh 9
ick dem hoi giang sinh 8
ick dem hoi giang sinh 7
ick dem hoi giang sinh 5
ick dem hoi giang sinh 4
ick dem hoi giang sinh 3
ick dem hoi giang sinh 2
ick dem hoi giang sinh 1

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới