Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất ICK 8
Cơ sở vật chất ICK 6
Cơ sở vật chất ICK 5
Cơ sở vật chất ICK 3
ICK 3 26
ICK 3 23
ICK 3 22
ICK 3 21
ICK 3 20
ICK 3 17
ICK 3 15
ICK 3 13

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới