Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất ICK 2
Cơ sở vật chất ICK 7
Cơ sở vật chất ICK 4
Cơ sở vật chất ICK 9
ICK 3 14
Cơ sở vật chất ICK 1
Cơ sở vật chất ICK 5
Cơ sở vật chất ICK 2
Cơ sở vật chất ICK 4
Cơ sở vật chất ICK 6
Cơ sở vật chất ICK 5
Cơ sở vật chất ICK 1

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới