Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 036 3360 195
icon_phone 028 3837 8789
icon_address 195 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
icon_email info@iceducation.com

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất ICK 2
Cơ sở vật chất ICK 7
Cơ sở vật chất ICK 4
Cơ sở vật chất ICK 9
ICK 3 14
Cơ sở vật chất ICK 1
Cơ sở vật chất ICK 5
Cơ sở vật chất ICK 2
Cơ sở vật chất ICK 4
Cơ sở vật chất ICK 6
Cơ sở vật chất ICK 5
Cơ sở vật chất ICK 1

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới