Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ick be lam goi cuon 11
ick be lam goi cuon 10
ick be lam goi cuon 9
ick be lam goi cuon 8
ick be lam goi cuon 7
ick be lam goi cuon 6
ick be lam goi cuon 5
ick be lam goi cuon 3
ick be lam goi cuon 2
ick be lam goi cuon 1

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới