Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ick be di lam banh pizza 11
ick be di lam banh pizza 10
ick be di lam banh pizza 9
ick be di lam banh pizza 8
ick be di lam banh pizza 7
ick be di lam banh pizza 6
ick be di lam banh pizza 5
ick be di lam banh pizza 4
ick be di lam banh pizza 3
ick be di lam banh pizza 2

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới