Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Bé làm sinh tố trái cây
ICK Be lam sinh to 23 resize
ICK Be lam sinh to 21 resize
ICK Be lam sinh to 15 resize
ICK Be lam sinh to 13 resize
ICK Be lam sinh to 11 resize
ICK Be lam sinh to 7 resize
ICK Be lam sinh to 4 resize
ICK Be lam sinh to 29 resize
ICK Be lam sinh to 27 resize
ICK Be lam sinh to 26 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới