Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ICK Be lam pancake 19 resize
ICK Be lam pancake 3 resize
ICK Be lam pancake 2 resize
ICK Be lam pancake 38 resize
ICK Be lam pancake 35 resize
ICK Be lam pancake 30 resize
ICK Be lam pancake 29 resize
ICK Be lam pancake 57 resize
ICK Be lam pancake 51 resize
ICK Be lam pancake 45 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới