Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Bé làm mô hình hành tinh
ICK Lam mo hinh hanh tinh 6 resize
ICK Lam mo hinh hanh tinh 5 resize
ICK Lam mo hinh hanh tinh 4 resize
ICK Lam mo hinh hanh tinh 3 resize
ICK Lam mo hinh hanh tinh 2 resize
ICK Lam mo hinh hanh tinh 1 resize
ICK Lam mo hinh hanh tinh 10 resize
ICK Lam mo hinh hanh tinh 9 resize
ICK Lam mo hinh hanh tinh 8 resize
ICK Lam mo hinh hanh tinh 7 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới