Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ICK Be lam banh goi 44 resize
ICK Be lam banh goi 41 resize
ICK Be lam banh goi 35 resize
ICK Be lam banh goi 31 resize
ICK Be lam banh goi 21 resize
ICK Be lam banh goi 13 resize
ICK Be lam banh goi 4 resize
ICK Be lam banh goi 55 resize
ICK Be lam banh goi 51 resize
ICK Be lam banh goi 47 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới