Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ICK Be lam banh bot loc 4 resize
ICK Be lam banh bot loc 3 resize
ICK Be lam banh bot loc 38 resize
ICK Be lam banh bot loc 31 resize
ICK Be lam banh bot loc 30 resize
ICK Be lam banh bot loc 28 resize
ICK Be lam banh bot loc 23 resize
ICK Be lam banh bot loc 18 resize
ICK Be lam banh bot loc 16 resize
ICK Be lam banh bot loc 55 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới