Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ICK Be lam banh bao 14 resize
ICK Be lam banh bao 10 resize
ICK Be lam banh bao 6 resize
ICK Be lam banh bao 30 resize
ICK Be lam banh bao 28 resize
ICK Be lam banh bao 23 resize
ICK Be lam banh bao 21 resize
ICK Be lam banh bao 16 resize
ICK Be lam banh bao 42 resize
ICK Be lam banh bao 41 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới