Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 0909072755 
icon_phone 028.35.35.6247
icon_address 110 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
icon_email info@iceducation.com
  Trường Mầm non Công dân Quốc tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ICK Be di tu thien  2 resize
ICK Be di tu thien  10 resize   Cover
ICK Be di tu thien  9 resize
ICK Be di tu thien  7 resize
ICK Be di tu thien  6 resize
ICK Be di tu thien  5 resize
ICK Be di tu thien  4 resize
ICK Be di tu thien  3 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới