Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 036 3360 195
icon_phone 028 3837 8789
icon_address 195 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
icon_email info@iceducation.com
  Công ty TNHH MTV TV QL PT GD và Nguồn Nhân Lực Công Dân Quốc Tế

Thời gian mở cửa:
7:00 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Bé đi Thư viện Khoa học Tổng hợp HCM
ICK Be di thu vien 3 resize
ICK Be di thu vien 2 resize
ICK Be di thu vien 1 resize
ICK Be di thu vien 10 resize
ICK Be di thu vien 9 resize
ICK Be di thu vien 8 resize
ICK Be di thu vien 7 resize
ICK Be di thu vien 6 resize
ICK Be di thu vien 5 resize
ICK Be di thu vien 4 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới