Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 028 3837 8789
icon_phone 036 3360 195
icon_address 195 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
icon_email info@iceducation.com

Thời gian mở cửa:
7:30 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Ngày hội Giỗ tổ Hùng Vương
Ngày hội Giỗ tổ Hùng Vương 9
Ngày hội Giỗ tổ Hùng Vương 8
Ngày hội Giỗ tổ Hùng Vương 7
Ngày hội Giỗ tổ Hùng Vương 6
Ngày hội Giỗ tổ Hùng Vương 5
Ngày hội Giỗ tổ Hùng Vương 4
Ngày hội Giỗ tổ Hùng Vương 3
Ngày hội Giỗ tổ Hùng Vương 2
Ngày hội Giỗ tổ Hùng Vương 1
Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới