Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 028 3837 8789
icon_phone 036 3360 195
icon_address 195 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
icon_email info@iceducation.com

Thời gian mở cửa:
7:30 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Bé vui chơi tại Vietopia
Bé vui chơi tại Vietopia 9
Bé vui chơi tại Vietopia 8
Bé vui chơi tại Vietopia 7
Bé vui chơi tại Vietopia 6
Bé vui chơi tại Vietopia 5
Bé vui chơi tại Vietopia 4
Bé vui chơi tại Vietopia 3
Bé vui chơi tại Vietopia 2
Bé vui chơi tại Vietopia 1
Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới