Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 028 3837 8789
icon_phone 036 3360 195
icon_address 195 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
icon_email info@iceducation.com

Thời gian mở cửa:
7:30 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Bé đi từ thiện 14
Bé đi từ thiện 13
Bé đi từ thiện 12
Bé đi từ thiện 11
Bé đi từ thiện 9
Bé đi từ thiện 8
Bé đi từ thiện 7
Bé đi từ thiện 5
Bé đi từ thiện 4
Bé đi từ thiện 2
Bé đi từ thiện 1
Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới