Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 028 3837 8789
icon_phone 036 3360 195
icon_address 195 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
icon_email info@iceducation.com

Thời gian mở cửa:
7:30 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Bé đi bưu điện 12
Bé đi bưu điện 11
Bé đi bưu điện 10
Bé đi bưu điện 9
Bé đi bưu điện 8
Bé đi bưu điện 7
Bé đi bưu điện 6
Bé đi bưu điện 5
Bé đi bưu điện 4
Bé đi bưu điện 3
Bé đi bưu điện 2
Bé đi bưu điện 1

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới