Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 028 3837 8789
icon_phone 036 3360 195
icon_address 195 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
icon_email info@iceducation.com

Thời gian mở cửa:
7:30 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Album Tết 2017 12
Album Tết 2017 11
Album Tết 2017 10
Album Tết 2017 9
Album Tết 2017 8
Album Tết 2017 7
Album Tết 2017 6
Album Tết 2017 5
Album Tết 2017 4
Album Tết 2017 3
Album Tết 2017 2
Album Tết 2017

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới