Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 028 3837 8789
icon_phone 036 3360 195
icon_address 195 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
icon_email info@iceducation.com

Thời gian mở cửa:
7:30 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

ICK Universe party 5 resize
ICK Universe party 4 resize
ICK Universe party 3 resize
ICK Universe party 2 resize
ICK Universe party 1 resize
ICK Universe party 10 resize
ICK Universe party 9 resize
ICK Universe party 8 resize
ICK Universe party 7 resize
ICK Universe party 6 resize

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới