Contact_us

Thông tin liên hệ

icon_phone 028 3837 8789
icon_phone 036 3360 195
icon_address 195 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
icon_email info@iceducation.com

Thời gian mở cửa:
7:30 - 17:00
từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Tham Quan Nhà Máy Yakult
Tham Quan Nhà Máy Yakult 10
Tham Quan Nhà Máy Yakult 9
Tham Quan Nhà Máy Yakult 8
Tham Quan Nhà Máy Yakult 7
Tham Quan Nhà Máy Yakult 6
Tham Quan Nhà Máy Yakult 5
Tham Quan Nhà Máy Yakult 4
Tham Quan Nhà Máy Yakult 3
Tham Quan Nhà Máy Yakult 2
Tham Quan Nhà Máy Yakult 1

Bản tin ICK

Phụ huynh đăng ký nhận bản tin mỗi tháng của ICK bên dưới